Kanin.no
Forside

Før du kjøper
Miljø og utstyr
Fôring av kanin
Temming
Helse og sykdom
Biologi

Annonser
Artikler
Bøker
LinkerFør du skal kjøpe kanin

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg kanin
Kaninen har forsiktig kroppsspråk og nesten ikke lydspråk, noe som gjør at det er en utfordring å forstå den. Særlig barn kan ha problemer med å forstå et så stillfarent dyr. Tenk derfor nøye gjennom om barnet som ønsker seg kanin kanskje er bedre tjent med et mer "utadvendt" kjæledyr.

Kaniner bør alltid holdes i par eller grupper. Det beste er å ha én hann og én hunn, eller én hann og flere hunner. Hannen i et par bør kastreres for å unngå at han jager hunnen og for å unngå unger.

Kaniner har sjelden særlig glede av andre kjæledyr, men kan ofte fungere sammen med hund og katt etter en tilvenningsperiode.

Anbefalt leveringsalder er 6-12 uker. Dvergkaniner er de vanligste å holde som kjæledyr, og disse kan leveres fra 5 ukers alder. Kaninen blir kjønnsmoden ved ca. 4 måneders alder.

Kaniner blir vanligvis 6-12 år gamle. Dvergkaniner lever oftest i 7-8 år. Før du anskaffer kanin er det derfor nødvendig å vurdere om du har anledning til å sørge for kaniner i så lang tid fremover. Er du usikker på om du kan garantere dyrene en trygg fremtid, så utsett anskaffelsen.

Kaninene i ferien
Før du drar på ferie eller når du av annen grunn ikke kan se etter kaninene for en periode, må du forsikre deg om at en ansvarlig person kan stelle dem for deg. Gi nøye instrukser om de daglige rutiner for fôring og stell og oppgi også telefonnummer til veterinær i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Kaniner må ha tilsyn minst én gang pr. døgn. For dvergkaniner finnes det også mulighet for pensjonsplasser i ferier hos noen dyrebutikker og veterinærer.

 
Copyright © Kanin.no 2008-2018. Teksten er basert på Mattilsynets veiledningsbrosjyre.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Kanin.no og de respektive forfatterne.
En del av Dyr og Media AS. Samarbeidspartnere: Dyrenett.no.