Kanin.no
Forside

Før du kjøper
Miljø og utstyr
Fôring av kanin
Temming
Helse og sykdom
Biologi

Annonser
Artikler
Bøker
LinkerHåndtering og temming

Kaniner er naturlig sosiale og kan lære å sette pris på menneskelig kontakt, men det er store individuelle forskjeller og noen kaniner er redde av natur. For at kaninen skal oppnå tillit til mennesker er det avgjørende at den oppfatter kontakt som positivt. Tving aldri kaninen. Tillitsforholdet må bygges over tid. Lær barn at kaninens ønsker må respekteres. Bruk tid på å lære kaninens kroppsspråk, og bruk det selv. En vennlig hilsen er f.eks. et forsiktig nuss med nesen.

Skrem ikke kaninen med brå bevegelser eller høy stemme. Tramping varsler fare for kaniner. En redd kanin kryper taust sammen.

Kaniner løftes med én hånd under baken og én hånd som forsiktig støtter over nakken. Hold kaninen tett mot din egen kropp, dette virker betryggende. Løft aldri kaninen etter ørene eller etter nakkeskinnet uten støtte under baken. Kaninen er et forholdsvis skjørt dyr og hardhendt eller uvøren håndtering kan lett føre til ribbeinsbrudd eller lignende. Sett aldri kaninen på et høyt bord e.l. som den kan hoppe ned fra og pass på ved håndtering at den ikke slippes i gulvet.

Man kan aktivisere kaninen ved å for eksempel plassere mat på steder der den må arbeide for å få tak i det eller sette opp hindre som kaninen kan hoppe over for å få en godbit. Hoppkonkurranser kan utsette kaninen for stress, tvang og fare for beinbrudd – husk at hopping skal være frivillig og en lek.

 
Copyright © Kanin.no 2008-2018. Teksten er basert på Mattilsynets veiledningsbrosjyre.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Kanin.no og de respektive forfatterne.
En del av Dyr og Media AS. Samarbeidspartnere: Dyrenett.no.